Datadrivet beslutsstöd

Välkommen till Digital Pal – din leverantör av datadrivet beslutsstöd

Bryt silos/stuprör & överbrygga klyftor

Många företag tenderar att låsa sina data i applikationer och låta leverantören bestämma vad de ska göra med den. Var inte den organisationen!

Din användarvänliga digitala servicepartner

Vi har stor erfarenhet och seniorisitet från många olika områden. Det som förenar oss är vår tillit till IT och särskilt datadrivet beslutsfattande!

Från drift i huset till drift i molnet

Molnet representerar den nya ERP-eran om den är byggd som ett system av system.

Grundare

Neelima Misra

Neelima Misra

CEO

Mikael Backlund

Mikael Backlund

CTO

Rolf Olsson

Rolf Olsson

Sales

Digitala medarbetare

Sandra Engström

Sandra Engström

Sales

Copyright © 2020 Digital Pal AB. All rights reserved. Version 0.59, 2020-09-029